Nurxat, N., Gussenov, I., Tatykhanova, G., Akhmedzhanov, T., & Kudaibergenov, S. 2015 Jun 30. Alkaline/Surfactant/Polymer (ASP) Flooding. International Journal of Biology and Chemistry. [Online] 8:1