Nurxat, N., I. Gussenov, G. Tatykhanova, T. Akhmedzhanov, & S. Kudaibergenov. " Alkaline/Surfactant/Polymer (ASP) Flooding." International Journal of Biology and Chemistry [Online], 8.1 (2015): 30-42. Web. 19 Apr. 2019