Irmukhametova, G., E. M. Shaikhutdinov, R. K. Rakhmetullayeva, B. B. Yermukhambetova, G. A. Mun, & G. Temirkhanova. " Nanostructured Hydrogel Dressings On Base Of Crosslinked Polyvinylpyrrolidone For Biomedical Application." International Journal of Biology and Chemistry [Online], 5.1 (2013): 76-80. Web. 15 Nov. 2018