Utarbayeva, A. Sh., Murat Ajtkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry, Kazakhstan