Negim, E. S., Kazakh-British Technical University, Almaty; National Research Centre, Giza, Egypt