Shvetzova, E. V., Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan