Mukhitdinov, N. M., Laboratory of plant ecomorphology, Kazakhstan