Urkimbayeva, P. I., Al-Faraby Kazakh National University, Kazakhstan