Author Details

Tagaev, Q., Al-Farabi Kazakh National University