Nargilova, R. M., M. Ajtkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry, Kazakhstan