A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kobegenova, S. S., Al-Farabi Kazakh National University
Kolumbaeva, S. Zh.
Kondaurov, R. K.
Konuspayeva, G. 1.
Konysbayeva, A. A.
Korulkin, D. Yu.
Koshkimbayev, K. S., al-Farabi Kazakh National University
Kosmambetova, G. R., National Academy of Sciences of Ukraine
Kozbakarova, S. M.
Kozhahmetov, K. K.
Kozhakhmetov, S.
Koziel, Jacek Adam, Iowa State University, Department of Agricultural and Biosystems Engineering, Ames, IA 50011, USA
Krivoruchko, T. N., RSE on the REI “National Center of Biotechnology” CS MES
Krugovykh, I., Al-Farabi Kazakh National University
Kruzhaeva, V. I., al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Kryldakov, R. V., M. Ajtkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry
Kuanova, A. O., Al-Farabi Kazakh National University
Kuatbayev, A. T.
Kudaibergenov, K., Al-Farabi Kazakh National University
Kudaibergenov, S. E.
Kudaibergenov, S.
Kudaibergenov, S. E.
Kudaibergenov, Sarkyt E.
Kudaybergenov, K. K.
Kudyarova, Zh. B.

326 - 350 of 710 items    << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>