A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Mun, G. A., Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Muratova, B.
Mursaliyeva, V. K., Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almaty
Murtazina, A. S.
Murtazina, A. S., Institute of Biology and Biotechnology
Murzagulova, K., Pharmaceutical company “Farmtan” LLP
Murzakhmetova, M. K.
Musa, K. Sh.
Musayeva, A. S.
Myltykbaeva, Zh. K.
Myrzakhanov, N., Turan-Astana University
Myrzakhanova, M. N., Kokshetau state university after named Sh.Ualikhanov

N

Nakan, U.
Narimanov, A., Kazakh-British Technical University, Almaty
Nauryzbaev, M. K.
Nauryzbayev, M. K.
Nazarbekova, S. T.
Negim, E. S., Kazakh-British Technical University, Almaty; National Research Centre, Giza
Negim, E.
Negim, E.S. M.
Negim, El-Sayed, Kazakh-British Technical University
Negim, El-Sayed M.
Negim, El-Sayed M
Niyazova, R.
Nuraje, N.

326 - 350 of 559 items    << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>