[1]
Bakhtiyarova, S., Makashev, Y., Zhaksymov, B. , Makashev, Y., Kalekeshov, A. , Zhunusova, A., Kapysheva, U., Tazhibaev, I. , Zhiengazina, A. and Zhalimbetova, Z. 2023. Reserve capabilities of the cardiorespiratory system in athletes of certain sports under conditions of intense muscular activity. International Journal of Biology and Chemistry. 16, 2 (Dec. 2023), 72–80. DOI:https://doi.org/10.26577/IJBCh2023v16i2a7.