(1)
Minkayeva, A.; Mamashev , S. .; Nurlybekova, A. .; Kudaibergen, A.; Shybyray, Y.; Amzeyeva, U.; Jenis, J. Chemical Constituents of Dianthus Superbus, Matricaria Chamomilla and Glycyrrhiza Glabra. IJBCh 2023, 16, 104-109.