(1)
Bakhtiyarova, S.; Makashev, Y.; Zhaksymov, B. .; Makashev, Y.; Kalekeshov, A. .; Zhunusova, A.; Kapysheva, U.; Tazhibaev, I. .; Zhiengazina, A. .; Zhalimbetova, Z. . Reserve Capabilities of the Cardiorespiratory System in Athletes of Certain Sports under Conditions of Intense Muscular Activity. IJBCh 2023, 16, 72-80.