BAKHTIYAROVA, S.; MAKASHEV, Y.; ZHAKSYMOV, B. .; MAKASHEV, Y.; KALEKESHOV, A. .; ZHUNUSOVA, A.; KAPYSHEVA, U.; TAZHIBAEV, I. .; ZHIENGAZINA, A. .; ZHALIMBETOVA, Z. . Reserve capabilities of the cardiorespiratory system in athletes of certain sports under conditions of intense muscular activity. International Journal of Biology and Chemistry, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 72–80, 2023. DOI: 10.26577/IJBCh2023v16i2a7. Disponível em: https://ijbch.kaznu.kz/index.php/kaznu/article/view/773. Acesso em: 18 jul. 2024.