Bakhtiyarova, Sh.K., Y.K. Makashev, B.I. Zhaksymov, Y.E. Makashev, A.M. Kalekeshov, A.B. Zhunusova, U.N. Kapysheva, I.S. Tazhibaev, A.N. Zhiengazina, and Zh.N. Zhalimbetova. 2023. “Reserve Capabilities of the Cardiorespiratory System in Athletes of Certain Sports under Conditions of Intense Muscular Activity”. International Journal of Biology and Chemistry 16 (2):72-80. https://doi.org/10.26577/IJBCh2023v16i2a7.