Bakhtiyarova, Sh.K., Y.K. Makashev, B.I. Zhaksymov, Y.E. Makashev, A.M. Kalekeshov, A.B. Zhunusova, U.N. Kapysheva, I.S. Tazhibaev, A.N. Zhiengazina, and Zh.N. Zhalimbetova. “Reserve Capabilities of the Cardiorespiratory System in Athletes of Certain Sports under Conditions of Intense Muscular Activity”. International Journal of Biology and Chemistry 16, no. 2 (December 25, 2023): 72–80. Accessed July 18, 2024. https://ijbch.kaznu.kz/index.php/kaznu/article/view/773.