A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Koshkimbayev, K. S., al-Farabi Kazakh National University
Kosmambetova, G. R., National Academy of Sciences of Ukraine
Kozbakarova, S. M.
Kozhahmetov, K. K.
Kozhakhmetov, S.
Koziel, Jacek Adam, Iowa State University, Department of Agricultural and Biosystems Engineering, Ames, IA 50011, USA
Krivoruchko, T. N., RSE on the REI “National Center of Biotechnology” CS MES
Krugovykh, I., Al-Farabi Kazakh National University
Kruzhaeva, V. I., al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Kryldakov, R. V., M. Ajtkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry
Kuanova, A. O., Al-Farabi Kazakh National University
Kuatbayev, A. T.
Kudaibergenov, K., Al-Farabi Kazakh National University
Kudaibergenov, S.
Kudaibergenov, S. E.
Kudaibergenov, S. E.
Kudaibergenov, Sarkyt E.
Kudaybergenov, K. K.
Kudyarova, Zh. B.
Kulbaev, T. T., Laboratory of Chronobiology and Ecological Physiology
Kulbaeva, M. S., Laboratory of Chronobiology and Ecological Physiology
Kulemin, M. V., Laboratory of epizootology and prevention of especially dangerous infections of the Chimkent anti-plague station
Kulumbetov, A. C.
Kunakbayeva, A.
Kunakbayeva, A., Al-Farabi Kazakh National University

376 - 400 of 789 items    << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>