Quality of waters lakes Kazakhstan in contemporaneous period (for example of lake Kopa)

  • S. M. Romanova al-Farabi Kazakh National University
  • N. B. Kazangapova Sh. Ualikhanov Kokshetau State University

Abstract

Herein the authors set the question of the possible hydro-ecological crisis due to the development of water use. The article is devoted to the study of Kopa, hydro ecological lake, which is one of the main sources of water supply of Kokshetau city (Republic of Kazakhstan). Based on the calculation of water pollution index (WPI) and oil concentration in the water it proves the influence of anthropogenic factors on the hydro chemical regime of the Kopa lake.
Kazakhstan continental lakes, including Kopa lake, accumulate river water, groundwater and aerial water. Mixing with each other and with lake water – is not just a simple physical mixing, but also a chemical process, causing generation of recent saline composition of lake water. These processes are united into the common conception “metamorphization”. In metamorphization of chemical compositions of natural water the main role is for: wind mixture and oxygen saturation of water masses; alongshore movement of drifts, their flotation (abrasion, segregation), saturation of water with colloid-clay substances and some other processes.

References

1. S.Kalashnikov. Ecologicheskoye sostoyaniye ozera Kopa // Ecologicheskii vestnik .-2004.-5:6
2. E.M. Lavrenko. Resursy poverkhnostnykh vod raionov osvoeniya tcelinnykh I zalezhnykh zemel – I, М – L.: Akademiya nauk SSSR, 1964: 129 - 154
3. I.I. Malkovsky, L.S. Toleubayeva, Akimzhanov Zh.A. Gidroecologicheskie problem Kazakhstana // Voprosy geographii I gidroekologii. – Almaty. – 2007. – 1(20): 31-40
4. Metodicheskie rekomendatcii po provedeniyu kompleksnykh obsledovanii I otcenki zagryazneniya prirodnoi sredy v raionakh, podverzhennykh intensivnomu antropogennomu vozdeistviyu. Pravila po gidrometeorologii. – Almaty: Kazgidromet. - 2010: 75
5. A.Mustaphina. Escho raz o sostoyanii ozera Kopa // Ecologicheskii vestnik . – 2005. - 6:6
6. Ye.V. Pashkov, G.S. Fomin, D.V. Krasniy. Mexhdunarodnyie standarty. ISO 14000. Osnovy ekologicheskogo upravleniya.- М.: VNII standart, 1997: 120 - 178
7. S.M. Romanova. Praktikum po gidrochimii. – Almaty: Kazakhskii universitet, 2007: 6 - 82
8. S.M. Romanova. Besstochnye vodoyomy Kazakhstana. Tom 1. Gidrochemicheskii regime.- Almaty: Kazakhskii universitet, 2008: 210- 235
9. A.D. Ryabtsev. Reshenie vodnykh problem Kazakhstana // Vodnoe khozyaistvo Kazakhstana.- 2008. - 2: 26-28
10. L. Serikova. Zaschita prirodnoi spedy – vseobschii dolg. Vysshaya shkola Kazakhstana, 2001.- 3: 156-163
11. Statisticheskie dannye Centra za okhranoi nedr, poverkhnostnykh I podzemnikh vod Akmolinskogo oblastnogo territorialnogo upravkeniya okhrany okruzhayusxhei sredy.- Kokshetau, 2009.
Published
2013-12-20
How to Cite
ROMANOVA, S. M.; KAZANGAPOVA, N. B.. Quality of waters lakes Kazakhstan in contemporaneous period (for example of lake Kopa). International Journal of Biology and Chemistry, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 65-70, dec. 2013. ISSN 2409-370X. Available at: <https://ijbch.kaznu.kz/index.php/kaznu/article/view/102>. Date accessed: 19 sep. 2020.

Keywords

quality of natural waters; main ions; index of pollution waters